Баишев Университеті

Баишев Университеті

Вебинарлар кестесі

On-line прокторинг жүйесін қолдау бойынша білім алушыларға арналған вебинар кестесі

Барлық курстар бойынша  студенттерге арналған  ҚОТ бойынша  онлайн кеңес беру кестесі

 

1 курс студенттеріне арналған ҚОТ бойынша онлайн – вебинар кестесі