Бәйішев университет мекемесі келесі бос орындарға конкурс жариялайды: – Баишев Университет
[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Бәйішев университет мекемесі келесі бос орындарға конкурс жариялайды:

Бос лауазым

Адамдар саны

1

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

1

2

Ауыл шаруашылығы және экология кафедрасының меңгерушісі

1

3

«Педагогика, психология және пәндік технологиялар» кафедрасының меңгерушісі

1

4

Дизайн және құрылыс кафедрасының меңгерушісі

1

5

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, инженерлік және көліктік қызмет көрсету кафедрасының меңгерушісі

1

6

Білім беру бағдарламалары бойынша профессорлар немесе доценттер:

– Автоматтандыру және басқару

– Ақпараттық жүйелер

– Тау-кен

– Шет тілі: екі шет тілі

– Аударма ісі

 

2

1

1

1

1

7

Білім беру бағдарламалары бойынша аға оқытушылар:

– Автоматтандыру және басқару

– Ақпараттық жүйелер

– Тау-кен

– Көлікті тасымалдауды, қозғалысын және пайдалануды ұйымдастыру

– Есеп және аудит

– Ветеринариялық санитария

– Шет тілі: екі шет тілі

– Аударма ісі

 

1

1

1

1

 

1

2

2

1

Кафедра меңгерушісі лауазымына қойылатын талаптар:

Кафедра меңгерушісінің жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, кандидат және/немесе ғылым докторы немесе философия докторы (PhD) немесе осы саладағы докторы ғылыми дәрежесі, жұмыс өтілі кемінде 3 жыл болуы тиіс. ғылыми-педагогикалық қызмет, соңғы 5 жыл ішінде менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (сертификат).

Профессор лауазымына қойылатын талаптар:

Профессордың жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылым докторы ғылыми дәрежесі және/немесе Білім және ғылым саласындағы уәкілетті орган берген ғылыми атақтары болуға тиіс.

Доцент лауазымына қойылатын талаптар:

Доценттің жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылым кандидаты және/немесе философия докторы (PhD) және/немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі (педагогикалық бейіндегі докторантураның білім беру бағдарламасын меңгеру туралы негізгі дипломға куәлігі болған кезде) және ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 1 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Аға оқытушы лауазымына қойылатын талаптар:

Аға оқытушының жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми-педагогикалық және/немесе педагогикалық қызмет өтілі кемінде 3 жыл болуы немесе қызмет бейіні бойынша практикалық жұмыс өтілі 3 жыл болуы тиіс.

Университетте жұмыс істейтін тұлғалар конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттарды тапсырады::

-ЖОО басшысының атына өтініш (еркін нысанда):

-Белгіленген тәртіпте басылған және университеттің ғылыми хатшысымен расталған конкурс жарияланған күннің алдындағы үш жылда жарияланған жұмыстардың тізімі (мөр қойылмайды);

-Университет ректоры немесе кафедра меңгерушісі (ПОҚ үшін) қол қойған мінездеме.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген Бөгде ұйымдардың адамдары мынадай құжаттарды тапсырады:

ЖОО басшысының атына өтініш (еркін нысанда);

личный листок по учету кадров;

өмірбаяны;

жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы қосымшасы бар дипломның көшірмесі, ғылыми атағы туралы құжат және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары;

қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмелері (бар болса) және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары;

жарияланған жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (бар болса);

медициналық кітапша (флюорография);

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика комитеті беретін есепке алу және арнайы есепке алу жөніндегі мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

Наркологиялық ұйымнан анықтама;

Психоневрологиялық ұйымнан анықтама.

Тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес пакетін ұсыну өтінішті қабылдаудан еркін нысанда бас тарту үшін негіз болып табылады.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (ғылыми жарияланымдардың тізімі, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар), сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.

Конкурсқа құжаттарды тапсыру мерзімі-хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 302А мекенжайы бойынша «Баишев университеті» мекемесінің HR-департаментіне ұсыну қажет.

Конкурстық комиссия отырысының күні мен уақыты конкурсқа қатысушыларға қосымша хабарланатын болады.