Баишев Университеті

Баишев Университеті

Білім және ғылым: қазіргі заман көзқарасы

07.04.2021 жылы Баишев университетінің ғылым декадасының және Баишев университетінің 25 жылдығына арналған «Білім және ғылым: қазіргі заман көзқарасы» атты жас ғалымдар мен студенттердің VI Халықаралық онлайн ғылыми-практикалық конференциясының аясында Геология, мұнай-газ және тау кен ісі кафедрасының «Тау-кен-геологиялық және мұнай-газ салаларында заманауи IT технологияларды қолдануды оңтайландыру» атты тақырыбында халықаралық ғылыми дөңгелек үстел өтті. Шарада НИТУ МИСиС (РФ), Науаи мемлекеттік тау-кен университетінің Нукус қаласындағы филиалынан (Өзбекістан) және Лоранд Етвеш атындағы университетінен (Венгрия) шет елдік қонақтар қатысты.