Баишев Университеті

Баишев Университеті

Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы және тіркеу офисі

Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы және тіркеу офисі Baishev ýniversitetінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Орталық өз қызметінде «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын, Білім беру саласындағы нормативтік актілерді және С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің ішкі номативтік-құқықтық актілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтарын басшылыққа алады.

БАҚКО және ТО-нің басты мақсаты бір терезе қағидаты бойынша жоғары сапалы және жылдам қызмет көрсету болып табылады.
Барлық білім алушылар, сондай-ақ олардың ата-аналары, түлектер және үміткерлер университеттің БАҚКО және ТО-не қызықтарған сұрақтары бойынша жолыға алады.
БАҚКО және ТО-нің негізгі міндеті – «бір терезе» қағидаты бойынша оқу, білім беру, әкімшілік, әлеуметтік-тұрмыстық және жастар бағытында білім алушыларға (бакалавр, магистр) қызмет көрсету.

БАҚКО және ТО-нің негізгі бағыттары:

Оқу жұмысы бойынша:

> университеттің құрылымдық бөлімшелерінің МЖМБС негізінде университеттің негізгі білім беру құжаттамасын әзірлеудегі өзара іс-қимылын ұйымдастыру: модульдік білім беру бағдарламалары, элективті пәндер каталогы, модульдік оқу бағдарламалары, жұмыс оқу жоспары және академиялық күнтізбе;

> Білім беру үдерісін басқару бойынша ақпаратты талдау және талдау, университет әкімшілігінің шешімдерін дайындау;

> Оқу үдерісін әдіснамалық түрде жоспарлау және ұйымдастыру;

> Оқу үрдісінің сапасын бақылау жүйесін және оқудың барлық түрлерінде ЖОО-да мамандарды (бакалаврларды, магистрлерді) дайындау сапасын ақпараттық қамтамасыз ету;

> Оқу үдерісін реттейтін нормативтік-әдістемелік құжаттарды үздіксіз жетілдіру;

> Студенттердің жеке құжаттарын басқару және университеттен бітіру туралы құжаттарды ұйымдастыру;

> Білім беру үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және білім сапасын бақылау.

«Платонус» ААЖ-де жұмыс істеу:

> Платонус бағдарламасының ҚР БжҒМ әкімшілік есептілігінің барлық нысандарын бақылау және уақтылы толтыру;

> «Platonus» ААЖ бағдарламасында білім беру бағдарламалары үшін жұмыс және жеке оқу бағдарламаларын құрастыру және қалыптастыру бойынша ұсынымдар;

> «Platonus» ААЖ бағдарламасының толтырылуына барлық құрылымдық бөлімшелердің ақпаратын талдау және жинақтау;

> есептерді толтыру нұсқаулықтарын құру және барлық құрылымдық бөлімшелерге тарату;

> сессия кезінде оқу үрдісін бақылауды ұйымдастыруға ақпараттық қолдау көрсету;

> «Платонус» ААЖ бағдарламасында ЖОЖ және тиісінше оқытушылардың оқу жүктемесін толтыру;

> «Платонус» ААЖ бағдарламасына университет туралы ақпаратты енгізу

> пәндер каталогы «Платон» ААЖ бағдарламасы бойынша оқу пәндерін толтыруды бақылау;

> адам факторының ықтималдығын азайту және автоматты есептеу арқылы уақытты үнемдеу;

> әр компьютерде бағдарламалық қамтамасыз етуді қажет етпестен, оқу орнының жергілікті желісінде де, интернетте де пайдалану мүмкіндігі;

> ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бүкіл жүйені енгізу

> оқу үдерісі туралы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу (типтік оқу бағдарламалары, академиялық күнтізбелер);

> контингент қозғалысына байланысты процестерді автоматтандыру (қабылдау / оқудан шығару, курстан курсқа ауыстыру, академиялық демалыс және т.б.);

> университеттің нақты уақыт режимінде қызметкерлер мен білім алушылар контингентінің (үлгерім, сапа пайызы, сабаққа қатысу және т.б.) қызметіне мониторинг жүргізу;

> автоматты түрде есеп беру;

> кредиттік технология бойынша оқыту үдерісін қолдау;

> қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру;

Университеттің студенттері келесі мәселелер бойынша БАҚКО және ТО-не жүгінеді:

• мамандықтан мамандыққа немесе басқа жоғары оқу орнына ауысу, шығару, көшіру;
• пәндерді тіркеу және қайта тіркеу, СОЖЖ және МОЖЖ құру;
• Академиялық айырмашылықты немесе академиялық қарызды анықтау;
• ЗТЖМО анықтамаларын, академиялық анықтамаларды, транскрипттерді, дипломдар қосымшаларын, дипломдар мен дипломдар мен қосымшалар дубликаттарын беру;
• Студенттердің сынақ кітапшаларын емтихан ведомосттерімен салыстырып тексеру, жоғалтқан кезде (дубликат) сынақ кітапшасын толтыру немесе бағаларды академиялық анықтамадан сынақ кітапшасына көшіру;
• Платонус АЖ-не кіру үшін логин мен пароль беру;
• Жазғы семестрді ұйымдастыру, академиялық қарыздарды қайта тапсыру, академиялық айырмашылықты тапсыру.

Білім алушылар туралы мәлімет

Baishev ýniversiteтінде бакалавриаттың 25 мамандығы бойынша 4229 студент, магистратураның 5 мамандығы бойынша 105 магистрант білім алуда.
27 (қосымша 1) магистрант мемлекеттік грант иегерлері болып табылады.
117 (қосымша 2) бакалавриат студенттері үкіметтік гранттар мен Серпін гранттарының иегерлері болып табылады. Сондай-ақ, 7 студент KAZENERGY қауымдастығының жер қойнауын пайдаланушылары есебінен, 1 студент (қосымша 3) облыс әкімі Б.М.Сапарбаевтың гранты бойынша оқып жатыр.
2018-2019 оқу жылында С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінде Қытай, Ресей, Өзбекстан және Ирандан келген 102 шетелдік студент білім алуда.
ЗТЖМО мәліметтері бойынша 2018 жылдың қыркүйек айында түлектерді жұмысқа орналастыру жалпы 1034 түлектің 60% -ын құрайды.

Қызметкерлер

БАҚКО және ТО-нің директоры – Актайлакова Гульмира Нурлановна, экономика магистрі

БАҚК және ТО-нің тиімді жұмысын ұйымдастырады, оқу процесін оңтайлы ұйымдастыру мүддесінде барлық университеттердің бөлімдерінің қызметін үйлестіреді.
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: g.aktailakova@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 БАҚКО және ТО-нің оқу мәселелері жөніндегі бас маманы – Асарбай Ақтоты Жұмабайқызы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу мәселелері бойынша кафедралар жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды.
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: a.asarbai@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 БАҚКО және ТО-нің білім алушылар мәселелері жөніндегі бас маманы – Қадірбек Ақнұр, техника ғылымдарының магистрі

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім алушылары мәселелері бойынша жұмысты ұйымдастырады, үйлестіреді және қадағалайды, қашықтан оқытудың оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша барлық қажетті ақпараттық материалдарды дайындайды және мүдделі тұлғаларға қашықтықтан оқыту және оқу шарттары туралы толық ақпарат береді;
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: a.kadirbek@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

БАҚКО және ТО-нің инспекторы – Айтжанова Айнұр Хабдуалиқызы, техника ғылымдарының магистрі

Контингенттің қозғалысын есепке алады және бақылайды, мұрағатқа дейінгі білім алушылар істерін жүргізуді және мұрағаттық істерді сақтауды қамтамасыз етеді
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: a.aitzhanova@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 БАҚКО және ТО-нің инспекторы – Сәрсенғалиева Таңшолпан Ғалымжанқызы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Контингенттің қозғалысын есепке алады және бақылайды, мұрағатқа дейінгі білім алушылар істерін жүргізуді және мұрағаттық істерді сақтауды қамтамасыз етеді
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: @ ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 Педагогика факультеті бойынша БАҚКО және ТО-нің тіркеушісі – Тлеулина Жемискуль Женисовна, экономика магистрі

Университетте Platonus жүйесін басқару. Контингенттің қозғалысын есепке алады және бақылайды, сондай-ақ педагогика факультеті білім алушысының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркейді және білімнің барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз етеді.
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: zhemiskul@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

Техникалық факультет бойынша БАҚКО және ТО-нің тіркеушісі – Сагимбаева Гулжайна Азилхановна, экономика ғылымдарының магистрі

Университетте Platonus жүйесін басқару. Контингенттің қозғалысын есепке алады және бақылайды, сондай-ақ педагогика факультеті білім алушысының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркейді және білімнің барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз етеді.
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: zh.sagimbaeva@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 Экономика және құқық факультеті бойынша БАҚКО және ТО-нің тіркеушісі – Мастекова Гульзипа Алпысбаевна, қаржы магистрі

Университетте Platonus жүйесін басқару. Контингенттің қозғалысын есепке алады және бақылайды, сондай-ақ педагогика факультеті білім алушысының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркейді және білімнің барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз етеді.
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: g.mastekova@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 БАҚКО және ТО-нің маманы – Жубатканова Жанар Жадигеровна

кіріс және шығыс хат-хабарларды тіркеу, оқытушының жеке жұмыс жоспарын уақтылы аяқтауды бақылау, оқу мәселелері бойынша ПОҚ-на кеңес береді.
Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: zh.zhubatqanova@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 БАҚКО және ТО-нің бағдарламашысы – Сатиев Алишер Шагидулаевич

PLATONUS ААЖ техникалық қолдау (бейне курстар жасау, бағдарламаның техникалық қателіктерін түзету, ПЛАТОНУС ААЖ пайдалану бойынша оқытушылар мен білім алушыларды оқыту, бағалар мен тестілеу журналдарын жүргізуді бақылау.
 Тел: 8 (7132) 97-40-82 (ішкі 813)
E-mail: support.platonus@ausb.kz
С.Бәйішев ат. АУ, 102 кабинет

 Жұмыс уақыты: 09.00-ден 18.00-ге дейін, түскі ас 13.00-ден 14.00-ге дейін