Баишев Университеті

Баишев Университеті

«Аңызға айналмаған ақиқат» атты кітаптары жарыққа шықты.

«Ауыл шаруашылық және экология кафедрасының» аға оқытушы, т.ғ.к. Дадин Ақылбек Дәдеұлы 12.02.2021ж. «Ресей Ислам институтының» жеке меншік жоғары   оқу орнынан Ислам теологиясы бағыты бойынша «Қазақ жеріндегі Ислам: тәңіршіліктен монотеизмге дейінгі діни тәжірибе дәстүрлері» («Ислам на казахской земле: традиций религиозного опыта от тенгрианства к единобожию») тақырыбындағы біліктілік жұмысын сәтті қорғап шықты. Білім алу барысында оның «Қырық парыздың баяны» және «Аңызға айналмаған ақиқат» атты кітаптары жарыққа шықты.