[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Академиялық ұтқырлық

Студенттердің кіріс академиялық ұтқырлығы

Студенттердің шығыс академиялық ұтқырлығы

ПОҚ кіріс академиялық ұтқырлығы

ПОҚ шығыс академиялық ұтқырлығы

Қос диплом бағдарламалары