Болашаққа кемел біліммен
Баишев университеті 13 - орын алып, ҚР ЖОО-ның топ-20 бас рейтингіне енді!
ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

Университет құндылықтары

Ұйымдастырушылық және экономикалық тұрақтылық, өзгерістерге ашықтық

Академиялық еркіндік және академиялық жауапкершілік

Патриотизм, азаматтық, сындарлы ынтымақтастық

Жоғары сапалы білім және ғылыми қызмет

Жетілдіруге және шығармашылық өсуге ұмтылу

Қызметкер мен білім алушының жеке басын құрметтеу